Přijďte si zahrát, zazpívat, zatančit nebo se jen podívat
XVII. ročník festivalu se koná 5.6. – 7.6. 2015

program zde


Každoročně v první polovině června město Mělník rozkvete pestrými barvami lidových krojů a rozezní se lidovou hudbou a písničkami. Setkávají se zde dospělé a dětské folklorní soubory z Čech a zahraničí.

Bezprostřední a přátelská atmosféra festivalových pořadů, které probíhají v historickém centru města a v Masarykově kulturním domě, přináší účinkujícím i divákům hodně milých a nezapomenutelných zážitků.

Součástí festivalu je rovněž staročeský jarmark s ukázkami lidových řemesel, koncert pro školy a slavnostní krojovaný průvod městem. Do programu festivalu jsou zařazovány i další taneční a hudební historické formy.

Hlavním organizátorem je sdružení Mělnický Vrkoč ve spolupráci s Městem Mělníkem, Mělnickým kulturním centrem o.p.s. Festival je podporován Ministerstvem kultury ČR, FOS ČR, Středočeským krajem a řadou podnikatelských subjektů.
Festival je členem Folklorního sdružení ČR.

V roce 2009 byla sdružení Mělnický Vrkoč udělena plaketa Města Mělníka za významné přispění k rozvoji města.

„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain